Enter Site Botton

ที่พักแก่งกระจานติดเขื่อน วิวสวยที่สุด

 

  

ที่พักมีแพ็คปีใหม่ 2559/Happy New Year Party 2017 

แพ็คปีใหม่ 2559 ราคาเริ่มต้นท่าน 3400 บาท/ท่าน ราคานี้รวมที่พัก 2 คืต 31-1 มค. 2560 และ อาหารค้ำพร้อมดนตรีเค้าดาวน์คืนวันที่ 31 ธค. 2559

 

 

ที่พักมีห้องสัมนาแก่งกระจาน ที่พักมีห้องประชุมสัมนาจังหวัดเพชรบุรี รองรับได้ถึง 150 ท่าน

 

รีสอร์ทรับจัดสัมนาแก่งกระจาน รีสอร์ทรับจัดสัมนาจังหวัดเพชรบุรี